Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh
Lượt xem: 948

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức cho toàn tỉnh. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Ngay từ đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng uỷ đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, năm, quý, tháng nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Một trong những nội dung được Đảng uỷ quan tâm chú trọng đó là luôn đổi mới nội dung, hình thức trong các buổi sinh hoat Đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề.

anh tin bai

Quang cảnh một buổi sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề, Đảng uỷ đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng những chủ đề trong sinh hoạt chuyên đề ngay từ đầu nhiệm kỳ và theo năm. Các chủ đề sinh hoạt chuyên đề phải căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội cùng cấp, yêu cầu của cấp uỷ cấp trên và quan trọng hơn hết những chủ đề đó phải thiết thực, cụ thể và sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ trực thuộc. Đảng uỷ Trường Chính trị lãnh đạo 03 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên trong đó có 02 đảng viên dự bị. Đối với các chi bộ trực thuộc, đầu nhiệm kỳ Đại hội chi bộ trực thuộc Chi uỷ chi bộ đã căn cứ trên cơ sở Nghị quyết Đại hội chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế, chương trình công tác toàn khoá, trong đó đã lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cho toàn khoá, năm, quý. Chủ đề sinh hoạt chuyên đề đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi chi bộ để xây dựng và thực hiện từ nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên đang công tác tại các khoa cho đến giảng viên, viên chức công tác tại các phòng trong việc nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy, nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học, viết bài hay trong công tác tham mưu, giúp việc của đội ngũ đảng viên.

Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp trong sinh hoạt chuyên đề, các chủ đề sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ trực thuộc đưa ra như: cán bộ, đảng viên thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập Trường Chính trị tỉnh Lào Cai và tuyên truyền đề cương Lịch sử Trường Chính trị; Đảng bộ Lào Cai - 75 năm xây dựng và phát triển; tìm hiểu, vận dụng Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tìm hiểu tác phẩm Tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, v.v.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, các chi bộ trực thuộc đã luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện những buổi sinh hoạt chuyên đề như: xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm để các đảng viên trong chi bộ thực hiện, đối với những đảng viên có kết quả cao đã có những hình thức khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ, động viên đảng viên hăng hái tham gia; xem những đoạn clip về chủ đề sinh hoạt chuyên đề, sau đó các đảng viên tham gia ý kiến thông qua những bài viết tham luận, thông qua những đóng góp trực tiếp của đội ngũ đảng viên trong chi bộ; từ những chủ đề sinh hoạt chuyên đề, đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến và nhận thức của bản thân về vấn đề được nêu ra, v.v. Từ thực tiễn tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Lào Cai cho thấy, để đổi mới nội dung, phương pháp trong các buổi sinh hoạt chuyên đề vài trò của Đảng uỷ, chi uỷ chi bộ là hết sức quan trọng vì nếu đội ngũ cấp uỷ không dám đổi mới, sáng tạo, không thay đổi về tư duy nhận thức thì khó có thể lãnh đạo, chỉ đạo công việc thành công. Ngoài ra, vai trò của từng cán bộ đảng viên trong chi bộ cũng không kém phần quan trọng, vì nếu muốn thay đổi, đổi mới mà không có sự ủng hộ, nhiệt tình, hăng hái tham gia của đội ngũ đảng viên thì cũng khó có thể thực hiện.

Thông qua việc đổi mới về nội dung và phương pháp trong sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trực thuộc, các đảng viên rất tích cực, phấn khởi tham gia vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, từ những buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực, cụ thể, mỗi đảng viên trong các chi bộ trực thuộc nâng cao về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi được tổ chức phân công.

Để lãnh đạo các chi bộ trực thuộc trong việc đổi mới nội dung, phương pháp trong các buổi sinh hoạt chuyên đề Đảng uỷ Trường Chính trị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nhận thức, về chính trị tư tưởng đối với đội ngũ chi uỷ chi bộ trực thuộc, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Chỉ đạo thường xuyên và sát sao việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu để Đảng bộ luôn trở thành tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

ThS. Trần Trung Kiên

Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1,014
  • Trong tuần: 4,958
  • Tất cả: 899,025
Đăng nhập