• Siết chặt kiểm tra, giám sát, kỷ luật

  Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Siết chặt kiểm tra, giám sát, kỷ luật vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

 • Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tác dụng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện trên các mặt công tác và nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối. Đặc biệt, Đảng ủy Khối quan tâm thực hiện và chỉ đạo các đảng ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Quy định 109- QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (trước đây là Quy định 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên).

 • Chỉ thị về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng vặt

  Ngày 20/8/2019, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt). Cổng TTĐT Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

 • Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

  Chủ thể kiểm tra, giám sát được quyết định hoặc đề nghị, yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ; chuyển ủy ban kiểm tra hoặc báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, giải quyết những trường hợp cán bộ và tổ chức đảng được phát hiện có dấu hiệu vi phạm…

Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 1,125
 • Trong tuần: 5,069
 • Tất cả: 899,136
Đăng nhập