Các Phòng, Ban trực thuộc

I. Ban Tuyên giáo

1. Đ/c Lại Vũ Hiệp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

Di động: 0912.278.393

Điện thoại: 02143.844.758

2. Đ/c Nguyễn Văn Dũng – ĐUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Di động: 0945814888 

Điện thoại: 02143.756.012 

3. Đ/c  Phạm Thị Hương Chuyên viên Ban Tuyên giáo

Di động: 0983.155.389

Điện thoại: 02143.844.758

4. Đ/c Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Ban Tuyên giáo

Di động: 0396.825.089

Điện thoại: 02143.844.758

5. Đ/c Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên Ban Tuyên giáo

Di động: 0942764525

Điện thoại: 02143.756.012

 

II. BanTổ chức

1. Đ/c Nguyễn Văn Quý - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức

Di động: 0988.689.865

Điện thoại: 02143.844.843

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền – ĐUV, Phó Trưởng Ban tổ chức

Di động: 0982.474.289

Điện thoại: 02143.845.033  

3. Đ/c Đỗ Thị Liên Minh – Chuyên viên Ban tổ chức

Di động: 0983.474.389

Điện thoại: 02143.845.033

4. Đ/c Phạm Thị Thúy Hằng - Chuyên viên Ban tổ chức

Di động: 0982.909.598

Điện thoại: 02143.845.033

5. Đ/c Đỗ Thị Mai - Chuyên viên Ban tổ chức

Di động: 0947.247.792

Điện thoại: 02143.845.033

 

III. Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra:

1. Đ/c Nguyễn Phúc Thuận - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT

Di động: 0982.389.507

Điện thoại: 02143.844.553

2. Đ/c Nguyễn Duy - Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT

Di động: 0915.122.697

Điện thoại: 02143.844.553

3. Đ/c Nguyễn Sơn Hà - Phó chủ nhiệm UBKT

Di động: 0964.500.611

Điện thoại: 02143.844.553

4. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên UBKT 

Di động: 0399.375.788

Điện thoại: 02143.844.553

5. Đ/c Nguyễn Thị Xuân - Chuyên viên 

Di động:  0919.710.216

Điện thoại: 02143.844.553

6. Đ/c Trần Thị Nhung - Chuyên viên

Di động: 0387.438.158

Điện thoại: 02143.844.553

 

IV. Văn phòng Đảng uỷ Khối

1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – ĐUV, Chánh Văn phòng

Di động: 0989.089.072

Điện thoại: 02143.844.607

  

2. Đ/c Hoàng Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Văn phòng

Di động: 0985.932.123

 

3. Đồng chí Hoàng Trọng Huynh - Chuyên viên  

Di động: 0912.832.102

 

4. Đồng chí Bùi Thị Ánh Phượng - Kế toán

Di động: 0917.386.358

Điện thoại: 02143.841.674

         5. Đ/c Ngô Thị Phương Oanh – Văn thư

Di động: 0916.331.090

Điện thoại: 02143.840.056

6. Đ/c Vũ Quốc Tùng - Lái xe

Di động: 0913.056.189

 

7. Đ/c Đỗ Thế Hiệp - Lái xe

Di động: 0912.677.073  

 

8. Đ/c Phí Việt Hữu - Lái xe

Di động: 0913.088.652

 

V. Đoàn thanh niên Khối

1. Đ/c Trần Văn Quân – ĐUV, Bí thư Đoàn thanh niên Khối

Di động: 0986.274.275

Điện thoại: 02143.844.974

 

IV. Hội Cựu chiến binh Khối

1. Đ/c Phạm Hưng Hải - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối

Di động: 0986.390.977

Điện thoại: 02143.840.572

 

VII. Công đoàn viên chức tỉnh

1.     Đ/c Nguyễn Văn Tiến – ĐUV, Chủ tịch CĐVC tỉnh

Di động: 0982.170.638

Điện thoại: 02143.844.554

          2. Đ/c Nguyễn Thu Phương - Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh

Di động: 0983.783.558

Điện thoại: 02143.844.554

3.     Đ/c Phạm Hồng Quyên -  Chuyên viên

Di động: 033.2611.565

Điện thoại: 02143.844.554

 

Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,070
  • Trong tuần: 5,014
  • Tất cả: 899,081
Đăng nhập