Thường trực Đảng ủy Khối


      Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh trân trọng giới thiệu thông tin về Thường trực Đảng ủy Khối như sau:

HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ, TT LIÊN HỆ

NHIỆM VỤ

 

 

   Đ/c Đặng Đình Chung

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối

Học hàm, học vị: Thạc sỹ luật

Điện thoại cơ quan: 0214.3844797

Điện thoại: 0913029896

Email: ddchung-dukcqdn@laocai.gov.vn

1. Chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Tỉnh uỷ về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể khối vững mạnh. Đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về những nhiệm vụ được phân công chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ Khối và Cơ quan Đảng ủy Khối.

2. Chủ trì các công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối; chủ trì và kết luận các hội nghị của cấp uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối;

3. Chỉ đạo tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luât của Nhà nước đến đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

   4. Xây dựng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

   5. Chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác khác (nếu có).

   6. Chỉ đạo các cơ quan, tham mưu giúp việc của Đảng ủy, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối, chuẩn bị nội dung tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

   7. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các mặt công tác quan trọng của Đảng bộ Khối, thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ báo cáo với Tỉnh uỷ về những nội dung công tác của Đảng bộ Khối.

   8. Triệu tập hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ định kỳ hoặc bất thường khi cần.

   9. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các văn bản khác.

   10. Bí thư Đảng ủy là Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối.

 

Đ/c Nguyễn Hồng Đức 

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Học hàm, học vị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 0124.3757289

Điện thoại: 0983474289

Email: nhduc-dukcqdn@laocai.gov.vn

   1. Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; các đoàn thể Khối trực thuộc Đảng ủy Khối; phụ trách 15 tổ chức cơ sở đảng.

    2. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về kết quả công tác thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng Thường trực Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Đảng ủy Khối;

    3. Là Phó Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối; tham gia thường trực Đảng ủy Khối giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ Khối theo lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy Khối.

    4. Ký một số văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thuộc lĩnh vực được phân công và các văn bản khác khi được đồng chí Bí thư ủy nhiệm; thay mặt đồng chí Bí thư điều hành, giải quyết công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối khi đồng chí Bí thư ủy quyền.

    5. Chỉ đạo việc chuẩn bị dự thảo một số nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

    6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Bí thư  Đảng ủy Khối giao.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Minh 

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Học hàm, học vị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 0124.3757595

Điện thoại: 0915681053

Email: ntminh-tinhuy@laocai.gov.vn

 

   1. Phụ trách Văn phòng Đảng ủy; công tác Tuyên giáo; công tác tài sản, tài chính của Đảng ủy Khối và phụ trách 15 tổ chức cơ sở đảng.

    2. Là Phó Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối; tham gia thường trực Đảng ủy Khối giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ Khối theo lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy Khối.

   3. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về kết quả công tác thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng Thường trực Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Đảng ủy Khối;     

    4. Ký một số văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thuộc lĩnh vực được phân công và các văn bản khác khi được đồng chí Bí thư ủy nhiệm; thay mặt đồng chí Bí thư điều hành, giải quyết công việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối khi đồng chí Bí thư ủy quyền.

    5. Chỉ đạo việc chuẩn bị dự thảo một số nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

    6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Bí thư  Đảng ủy Khối giao.

 

 

 

 

 


Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1,018
  • Trong tuần: 4,962
  • Tất cả: 899,029
Đăng nhập