Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản Số 159-KH/ĐUK
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm ke-hoach-159-thuc-hien-nghi-quyet-so-29-nq.tw-khoa-xiii.pdf