Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Noi gương Bác - Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”
Số ký hiệu văn bản Số 153 - KH/ĐUK
Ngày ban hành 19/04/2023
Ngày hiệu lực 19/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Noi gương Bác - Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm kh-153-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-noi-guong-bac.pdf