Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 125-KH/ĐUK 14/10/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 519
Tải về 2
Số 27 - NQ/TU 01/07/2022 Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác Dân số
Lượt xem: 213
Tải về 3
Số 28 - CT/TU 01/07/2022 Chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 234
Tải về 1
Số 109 - KH/ĐUK 27/06/2022 Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 224
Tải về 2
Số 21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
Lượt xem: 994
Tải về 6
08 - HD/BTGĐUK 01/04/2020 HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 04.2020
Lượt xem: 264
Tải về 2
02 - KH/ĐUK 07/08/2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2019 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CQ - DN TỈNH
Lượt xem: 165
Tải về 0
HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ 08/04/2019 MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN
Lượt xem: 161
Tải về 5
MẪU ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG NĂM 2019 10/02/2019 MẪU ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG NĂM 2019
Lượt xem: 139
Tải về 0
37 - CTr/ĐUK 23/01/2019 Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2019
Lượt xem: 177
Tải về 1