Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 159-KH/ĐUK 05/05/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 204
Tải về 2
Số 158-KH/ĐUK 28/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 147
Tải về 1
Số 153 - KH/ĐUK 19/04/2023 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Noi gương Bác - Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”
Lượt xem: 153
Tải về 2
Số 128-KH/ĐUK 20/12/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 149
Tải về 10
127-KH/ĐUK 30/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 2025" năm 2023
Lượt xem: 219
Tải về 6
Số 110 - KH/ĐUK 29/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 362
Tải về 4
Số 109 - KH/ĐUK 27/06/2022 Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 224
Tải về 2
Số 105 - KH/ĐUK 02/06/2022 Kế hoạch chuyển đổi số và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 209
Tải về 9
Số 103 - KH/ĐUK 27/05/2022 Kế hoạch 103 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 205
Tải về 5
Số 102 - KH/ĐUK 10/05/2022 Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng
Lượt xem: 196
Tải về 3
12345