Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 05 - HD/ĐUK 19/05/2022 Hướng dẫn số 05 của Đảng ủy Khối về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị
Lượt xem: 179
Tải về 3
Số 05 - HD/TU 17/05/2022 Hướng dẫn số 05 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 240
Tải về 3
Số 05 - HD/TU 28/04/2022 Hướng dẫn 05 của Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chinh trị
Lượt xem: 170
Tải về 2
Số 03 - HD/TU 28/02/2022 Hướng dẫn số 03 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 632
Tải về 22
Số 04 - HD/UK 01/09/2021 Hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh
Lượt xem: 326
Tải về 1
Số 34-HD/BTGTU 10/08/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
Lượt xem: 236
Tải về 0
Số 13 - HD/BTGĐUK 02/08/2021 HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2021
Lượt xem: 277
Tải về 0
Số 11 - HD/BTGĐUK 02/06/2021 HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2021
Lượt xem: 212
Tải về 5
Số 10 - HD/BTGĐUK 01/05/2021 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5/2021
Lượt xem: 199
Tải về 0
Số 09 - HD/BTGĐUK 01/04/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2021
Lượt xem: 220
Tải về 2
123