Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 35 - NQ/TU 01/12/2022 Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 358
Tải về 12
Số 28 - NQ/TU 04/07/2022 Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9
Lượt xem: 256
Tải về 4
Số 27 - NQ/TU 01/07/2022 Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác Dân số
Lượt xem: 213
Tải về 3
Số 28 - CT/TU 01/07/2022 Chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 234
Tải về 1
Số 05 - HD/TU 17/05/2022 Hướng dẫn số 05 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 240
Tải về 3
Số 05 - HD/TU 28/04/2022 Hướng dẫn 05 của Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chinh trị
Lượt xem: 170
Tải về 2
Số 03 - HD/TU 28/02/2022 Hướng dẫn số 03 của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 632
Tải về 22
Số 12 - NQ/TU 01/10/2021 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong tình hình mới
Lượt xem: 507
Tải về 2
Số 60 - KH/TU 22/09/2021 Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 234
Tải về 2
Số 09 - NQ/TU 27/08/2021 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bên vững
Lượt xem: 500
Tải về 5
12