Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 35 - NQ/TU 01/12/2022 Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 358
Tải về 12
Số 28 - NQ/TU 04/07/2022 Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9
Lượt xem: 256
Tải về 4
Số 27 - NQ/TU 01/07/2022 Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác Dân số
Lượt xem: 213
Tải về 3
Số 12 - NQ/TU 01/10/2021 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong tình hình mới
Lượt xem: 507
Tải về 2
Số 11 - NQ/TU 27/08/2021 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 797
Tải về 2
Số 09 - NQ/TU 27/08/2021 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bên vững
Lượt xem: 500
Tải về 5
Số 10 - NQ/TU 26/08/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 1646
Tải về 3
Số 08 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh
Lượt xem: 278
Tải về 6
Số 07 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Lượt xem: 290
Tải về 5
Số 06 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Lượt xem: 350
Tải về 12
12