Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 04 - CT/ĐUK 15/06/2023 Chỉ thị của BTV Đảng ủy Khối về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Lượt xem: 101
Tải về 13
Số 159-KH/ĐUK 05/05/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 204
Tải về 2
Số 158-KH/ĐUK 28/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 147
Tải về 1
Số 153 - KH/ĐUK 19/04/2023 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Noi gương Bác - Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”
Lượt xem: 152
Tải về 2
Số 103 - KH/ĐUK 27/05/2022 Kế hoạch 103 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 205
Tải về 5
Số 05 - HD/ĐUK 19/05/2022 Hướng dẫn số 05 của Đảng ủy Khối về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị
Lượt xem: 179
Tải về 3
Số 102 - KH/ĐUK 10/05/2022 Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng
Lượt xem: 196
Tải về 3
Số 99 - KH/ĐUK 04/05/2022 Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”
Lượt xem: 265
Tải về 8
Số 91 - KH/ĐUK 01/04/2022 Kế hoạch tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lượt xem: 209
Tải về 4
Số 89 - KH/ĐUK 22/03/2022 Kế hoạch số 89 về thực hiện Kết luận số 21 - KL.TW của BCHTW khóa XIII
Lượt xem: 209
Tải về 5
123456789