Bảo đảm công tác tuyên truyền góp phần vào thành công Ðại hội XIII của Ðảng
Lượt xem: 110
Theo Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Hà Hội. Để bảo đảm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được hiệu quả, công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng cần được các cấp, các ngành tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo, linh hoạt, phù hợp thực tiễn gắn với tổ chức các sự kiện, chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội mừng xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Khối triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phát huy kết quả đã đạt được trong tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Hòa chung không khí trong cả nước, đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp, không khí phấn khởi, tin tưởng và hướng về đại hội lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Trong dịp tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, toàn tỉnh đã tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, tổ chức hàng trăm chương trình biểu diễn văn nghệ, thể thao lồng gắn chủ đề đại hội; in ấn, căng treo gần 2.000 băng rôn, khẩu hiệu. Riêng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã thực hiện 50 phương án tuyên truyền, trang trí, khánh tiết; thực hiện nhiều phim, phóng sự, xuất bản ấn phẩm, sản phẩm âm nhạc chào mừng đại hội, tiêu biểu như: Tuyển chọn những ca khúc hay nhất về Lào Cai; phim tài liệu “Lào Cai - hành trình trở thành tỉnh phát triển của khu vực”; phim tài liệu “Khát vọng Lào Cai”; “Phong trào thi đua yêu nước tạo động lực đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc, giai đoạn 2016 - 2020”, “Tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật tiêu biểu viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020”...

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, định hướng công tác báo chí góp phần vào thành công đại hội. Đã tổ chức 2 cuộc họp báo, biên soạn, cung cấp 3 thông cáo báo chí; 8 loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền đại hội của các cơ quan báo chí, bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời được đăng tải trên internet, mạng xã hội, các trang thông tin điện tử… đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự tin tưởng của Nhân dân vào kết quả đại hội. Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, tính từ ngày 12 đến ngày 16/10/2020, đã có khoảng 1.600 tin, bài viết về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các hoạt động chào mừng đại hội trên các báo và mạng xã hội. Công tác tuyên truyền tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm ảnh hưởng trong đời sống chính trị, báo chí và các lĩnh vực khác.

Xác định nội dung, hình thức thực hiện công tác tuyên truyền

Bám sát tiến độ kế hoạch tổ chức Đại hội XIII của Đảng, công tác tuyên truyền chia làm 3 đợt.

Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, không khí thi đua chào mừng đại hội - ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền các tập thể, cá nhân, những tổ chức đảng, đảng viên điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Thông tin, tuyên truyền sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, trong tỉnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng Nhân dân đối với Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các nội dung về tầm vóc, ý nghĩa của đại hội; chủ đề, phương châm của đại hội; trách nhiệm của các đại biểu và các hoạt động của đại hội; các văn kiện trình đại hội; các tham luận, quyết định của đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với đại hội.

Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng tại các địa phương trong tỉnh, trong cả nước; kết quả đại hội và Nghị quyết Đại hội; hoạt động quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; phản ánh dư luận tích cực của Nhân dân thế giới về kết quả đại hội. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công Đại hội XIII. Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh lượng bài viết tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, phong trào thi đua yêu nước… trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Giao ban báo chí định hướng tuyên truyền tháng 1/2021. 

Quán triệt và nâng cao trách nhiệm, sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện

Công tác tuyên truyền phải bảo đảm được thực hiện thường xuyên, kịp thời, mang tính thống nhất, đúng sự chỉ đạo, đúng nội dung, hình thức, lộ trình trước, trong và sau đại hội; bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, tạo khí thế, sự lan tỏa mạnh mẽ, phấn khởi, hướng về đại hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bảo đảm kịp thời, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, không bỏ sót nhiệm vụ. Thường xuyên cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tuyên truyền, khánh tiết.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền và phê phán, phản bác, đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Cấp ủy đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết đối với các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định. Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng cũng như các các ngày lễ lớn trong năm 2021, nhất là kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 - 1/10/2021). Chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng gắn với mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021 và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2021 của đất nước, của tỉnh.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền  không chỉ góp phần tổ chức thành công Đại hội mà còn củng cố, tăng cường niềm tin, sự kỳ vọng của Nhân dân các dân tộc Lào Cai cũng như Nhân dân cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo LCĐT

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 463
  • Trong tuần: 463
  • Tất cả: 181,404
Đăng nhập