• Kết quả bước đầu về chuyển đổi số trong công tác đảng tại Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

  Chuyển đổi số trong công tác đảng là việc sử dụng công nghệ số hóa và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả, minh bạch và hiện đại hóa các hoạt động và quy trình của một tổ chức đảng và hệ thống toàn Đảng. Mục tiêu của chuyển đổi số trong công tác đảng là tạo ra sự thay đổi toàn diện trong cách tổ chức hoạt động và tương tác với các tổ chức đảng và đảng viên.

 • Là người lãnh đạo thì không sợ trách nhiệm

  'Căn bệnh' sợ trách nhiệm đã được đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ ra cách đây 50 năm, nhưng lại đang hiện hữu trong hoạt động của người lãnh đạo ở nhiều cơ quan từ trung ương xuống địa phương.

 • Đảng viên sử dụng giấy tờ không hợp pháp và hình thức kỷ luật?

  Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp nhằm mục đích thăng tiến, tăng lương hoặc được nhận thêm các đãi ngộ khác là biểu hiện không trung thực với Đảng, với tổ chức, với đồng chí, không xứng đáng với tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Tránh hình thức trong kiểm điểm

  Thời điểm này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước đang chuẩn bị bước vào thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Làm thế nào để công việc này thật sự thực chất, tránh hình thức là vấn đề không thể không đặt ra?

 • Nắm vững cơ sở lịch sử và pháp lý, kiên quyết bảo vệ tính chính danh của Đảng

  Sự lãnh đạo và quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phản ánh ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Thực hiện quyền lãnh đạo đối với Nhà nước, xã hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân là mệnh lệnh của lịch sử, là phẩm chất, văn hóa của Đảng; đồng thời, cũng là trách nhiệm của Đảng. Dù các thế lực phản động, thù địch có cố tình xuyên tạc ra sao thì các nội dung trên là sự thực không thể phủ nhận.

 • Tự tu chỉnh, “đánh thắng kẻ địch bên trong của mỗi chúng ta

  Biểu hiện suy thoái hàng đầu về đạo đức, lối sống đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ ra là: “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”. Vì vậy, đấu tranh đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân là góp phần làm trong sạch hóa, lành mạnh hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

 • Khắc phục bệnh sợ trách nhiệm

  Thời gian gần đây, tình trạng sợ trách nhiệm, không dám hành động vì lợi ích chung trong một bộ phận cán bộ, công chức là rất đáng lo ngại, gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

 • Nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ Lý Luận trẻ

  Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh nghiên cứu, thành lập mô hình câu lạc bộ Lý luận trẻ tại các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn. 

Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 968
 • Trong tuần: 4,912
 • Tất cả: 898,979
Đăng nhập