Trả lời thư bạn đọc về thời hiệu để quyết định kỷ luật hay không kỷ luật đảng viên vi phạm
Lượt xem: 3797
Vừa qua, BBT Cổng TTĐT Đảng ủy Khối có nhận được thư của một số đảng viên hỏi về việc xác định xác định thời hiệu xử lý về hành chính và thời hiệu để quyết định kỷ luật hay không kỷ luật đảng viên vi phạm. BBT xin được phúc đáp như sau:
1. Về việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật
      Có đồng chí hỏiĐảng viên A là công chức vi phạm khuyết điểm từ tháng 5/2015, đến tháng 5-2018 tổ chức đảng phát hiện và tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đề nghị chính quyền xử lý đồng bộ là khiển trách. Có 2 ý kiến:
     Ý kiến thứ 1: Tổ chức đảng, chính quyền xử lý như vậy là đúng.
     Ý kiến thứ 2: Việc tổ chức đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm nêu trên là đúng quy định của Đảng. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật về chính quyền là không đúng, vì căn cứ quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên A.
     Vậy, ý kiến nào đúng?
     BBT xin trả lời như sau: Khoản 6, Điều 2, Quy định số 102, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau: “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp uỷ quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể”.
     Căn cứ quy định trên, sau khi xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay cơ quan, tổ chức quản lý đảng viên đó xem xét xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể theo quy định. Việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật, trường hợp đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật về hành chính thì thôi không xử lý kỷ luật về hành chính nữa.
 
      2. Đối chiếu với quy định về thời hiệu để quyết định kỷ luật hay không kỷ luật đảng viên vi phạm 
     Có đồng chí hỏi: Tháng 10/2017 đảng viên X bị tố cáo với nội dung: Khi còn là thư ký Tòa án thành phố B đã làm giả quyết định thuận tình ly hôn cho công dân (thời điểm tháng 1/2013). Tháng 1/2018, sau khi thẩm tra, xác minh, tổ chức đảng có thẩm quyền đã kết luận nội dung tố cáo đồng chí X là có căn cứ. Tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật nhưng có hai ý kiến khác nhau như sau:
    Ý kiến 1: Không xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đối với đảng viên X vì vi phạm xảy ra đã trên 5 năm.
    Ý kiến 2: Việc xử lý kỷ luật đảng viên X hay không còn phụ thuộc vào kết quả biểu quyết hình thức kỷ luật đối với đảng viên X.
     Vậy, ý kiến nào đúng ?
     BBT xin trả lời như sau: “Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định:
    “1- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.
    a) Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau:
    - 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
    - 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức”.
   Trường hợp câu hỏi nêu, mặc dù vi phạm của đảng viên X đã xảy trên 5 năm, tổ chức đảng có thẩm quyền đã kiểm tra, làm rõ và kết luận nội dung tố cáo là có căn cứ thì tổ chức đảng có thẩm quyền vẫn phải tiến hành họp và biểu quyết hình thức kỷ luật cụ thể đối với đảng viên X. Sau đó đối chiếu với quy định cụ thể về thời hiệu để quyết định kỷ luật hay không kỷ luật đảng viên vi phạm.
    Vậy, ý kiến thứ 2 đúng.
BBT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1,002
  • Trong tuần: 4,946
  • Tất cả: 899,013
Đăng nhập