Tổng số: 122
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 04 - CT/ĐUK 15/06/2023 Chỉ thị của BTV Đảng ủy Khối về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Lượt xem: 101
Tải về 13
Số 159-KH/ĐUK 05/05/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 204
Tải về 2
Số 158-KH/ĐUK 28/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 147
Tải về 1
Số 153 - KH/ĐUK 19/04/2023 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Noi gương Bác - Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”
Lượt xem: 152
Tải về 2
Số 128-KH/ĐUK 20/12/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 149
Tải về 10
Số 89 - QĐ/TW 01/12/2022 Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở
Lượt xem: 341
Tải về 9
Số 35 - NQ/TU 01/12/2022 Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 358
Tải về 12
127-KH/ĐUK 30/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 2025" năm 2023
Lượt xem: 219
Tải về 6
Số 125-KH/ĐUK 14/10/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 519
Tải về 2
Số 28 - NQ/TU 04/07/2022 Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9
Lượt xem: 256
Tải về 4
12345678910...