Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản Số 41 - CTr/ĐUK
Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021
Trích yếu nội dung Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm CHUONG TRINH CONG TAC NAM 2022 CUA BAN CHAP HANH DANG BO KHOI.pdf