Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 65 - KH/ĐUK
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm KH 65 về thực hiện Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.pdf