Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU và Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI
Số ký hiệu văn bản Số 63 - KH/ĐUK
Ngày ban hành 10/11/2021
Ngày hiệu lực 10/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU và Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm KH 63 về thực hiện Nghị quyết số 16 ,18 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.pdf