Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
Số ký hiệu văn bản Số 37 - QĐ/TW
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy chế hoạt động
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm Quy định-37-TW về 19 điều đảng viên không được làm (2021).pdf