Kế hoạch của ĐUK về học tập và làm theo Bác trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản Số 59 - KH/ĐUK
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch của ĐUK về học tập và làm theo Bác trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 59 của ĐUK về học tập và làm theo Bác trong tình hình mới.pdf