Kế hoạch về học tập và thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Số ký hiệu văn bản Số 58 - KH/ĐUK
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch về học tập và thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm KH 58 về học tập và thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.pdf