Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Số ký hiệu văn bản TÀI LIỆU
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hình thức văn bản Tài liệu
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.pdf