Hoạt động báo cáo viên Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên và quần chúng
Lượt xem: 38
    Sáng 07/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2022. 

      Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; cấp uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo của chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng, Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; 

    Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên triển khai, quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 1/10/2021 của Tỉnh ủy về “Phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị.

       Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên năm 2021. Theo đó, trong năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ đã thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, thường xuyên theo dõi, nắm tâm tư, tình cảm, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời tuyên truyền giáo dục, phản ánh với cấp ủy các cấp những vấn đề phức tạp nảy sinh, những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng để uốn nắn, xử lý kịp thời. Do đó, trong năm 2021, nhìn chung tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ bản ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, yên tâm công tác, lao động, sản xuất, không hoang mang dao động trước những diễn biến phức tạp, khó khăn trong và ngoài nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 1/10/2021 của Tỉnh ủy.

       Năm 2022, công tác tuyên giáo tập trung tham mưu, triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mới ban hành; xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Thường xuyên cung cấp thông tin thời sự tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước, khu vực, thế giới, các sự kiện chính trị nổi bật, những vấn đề mà đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan tâm; tổ chức nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ,... Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội để kịp thời chỉ đạo xử lý theo quy định...

CTV

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 490
  • Tất cả: 181,431
Đăng nhập