Chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Lượt xem: 32
Sáng 29/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Năm 2021, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp luôn chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đạt được kết quả quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ do cấp ủy giao, đồng thời tích cực, chủ động triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Nhiều nơi đã chú trọng công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã xem xét kết luận và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Năm 2021, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 933 tổ chức (đạt 191% so với cùng kỳ) và 2.258 đảng viên (đạt 140% so với cùng kỳ).

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 23 tổ chức và 59 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 356 tổ chức Đảng (bằng 141% so với cùng kỳ); kiểm tra tài chính đối với 32 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 1.047 tổ chức Đảng và 2.821 đảng viên. 

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 257 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết tố cáo với 8 đảng viên và tiếp nhận 262 đơn tố cáo, phản ánh.

Thực hiện Đề án số 16 – ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025”, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện toàn diện các mục tiêu theo yêu cầu đề án, hoàn thành 7/7 mục tiêu. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã tích cực triển khai thực hiện đề án, phối hợp tổ chức, thành lập mạng lưới cán bộ trực tiếp tham mưu thưc hiện đề án. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, công tác thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, tiếp nhận, giải quyết đơn, thư bước đầu có kết quả tích cực. Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện dấu hiệu tội phạm và kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 1 vụ; phát hiện, điều tra xử lý 3 vụ việc tiêu cực dư luận xã hội quan tâm. Các vụ, việc tham nhũng đều được cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng tích cực xác minh, điều tra làm rõ.

Đại biểu dự hội nghị đã tham luận, nêu bật kết quả và một số kiến nghị trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã triển khai Hướng dẫn số 02 ngày 29/11/2021 hướng dẫn Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quan điểm “Trị bệnh – cứu người”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy đối mới nội dung, phương thức, xác định đối tượng kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện trách nhiệm đảng viên, người đứng đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát, trọng tâm là chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và  Đề án số 16 của Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên quan điểm “trị bệnh – cứu người” với tinh thần, trách nhiệm cao, kết luận chính xác, tính thuyết phục và nhân văn.

Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng tổ chức, bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan và chủ động tiến hành rà soát, thống nhất chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo, không kiểm tra, giám sát quá nhiều đối với một cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng diện kiểm tra, giám sát, thanh tra. 

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, giám sát các cấp tỉnh Lào Cai.  Năm 2022, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị người đứng đầu cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; kết quả công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, vừa khuyến khích được cán bộ “dám nghĩ, dám làm” vì lợi ích chung. Cụ thể hóa các văn bản của Trung ương để ban hành văn bản của cấp mình, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Cấp ủy các cấp nâng cao công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác kiểm tra.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân.
Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường trao Bằng khen của Bộ Công an cho cá nhân.

Tại hội nghị, đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy; UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai" cho 7 cá nhân; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 529
  • Trong tuần: 529
  • Tất cả: 181,470
Đăng nhập