Các cơ quan Tỉnh ủy đẩy mạnh các phong trào thi đua
Lượt xem: 30
Chiều 27/12, Khối thi đua Các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có lãnh đạo BanThi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo 9 cơ quan trong khối.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2021, Khối thi đua Các cơ quan Tỉnh ủy đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, khen thưởng gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ là các cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng.

Các cơ quan thành viên thực hiện tốt nguyên tắc hoạt động, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phát động các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia các phong trào thi đua.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là đơn vị Trưởng Khối thi đua đã phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động theo đúng chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của trưởng khối, phó trưởng khối trong việc tổ chức ký giao ước thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng và tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của khối và tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra, tăng cường kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trong khối.

Năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua xác định nhiệm vụ trong tâm là tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc hoàn thành các nội dung công tác chuyên môn, chuyên ngành; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng kiếm tra, giám sát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, giám sát về thực hiện các tiêu chí thi đua đối với các thành viên trong khối. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị. Kịp thời tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.
Các cơ quan trong khối ký giao ước thi đua.

Tại hội nghị đã khen thưởng 9 tập thể, 9 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của khối năm 2021. Các đại biểu cũng bỏ phiếu bình bầu suy tôn đơn vị dẫn đầu đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Cũng tại hội nghị, Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua năm 2022.

CTV

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 456
  • Tất cả: 181,397
Đăng nhập