Hội thảo khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lượt xem: 29
Chiều 23/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thực trạng và giải pháp".

Các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hứa Tân Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Cao đẳng Lào Cai, Trường Chính trị tỉnh…

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường khẳng định thời gian qua, công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học tiếp tục củng cố cơ sở lý luận, thực tiễn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội thảo.

Tỉnh ủy mong muốn tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học cùng nhìn nhận đánh giá đúng thực trạng đã làm được, bài học kinh nghiệm rút ra, đề xuất giải pháp thực hiện ở từng cấp, từng ngành để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng tốt hơn. Đồng thời, tạo sức mạnh lan tỏa từ người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tăng cường hơn vai trò của nhân dân trong nhận thức về nền tảng tư tưởng, phát huy ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, khát vọng vươn lên, tăng sức đề kháng nhận diện các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội thảo, những năm qua, các thế lực thù địch đã tận dụng triệt để các phương thức để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc, bịa đặt, vu cáo hòng chống phá Việt Nam. Thông qua đó, nhằm làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu đổi mới của đất nước, về mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục đích cuối cùng của chúng là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Vì vậy, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trài, thù địch là nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và công việc thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên.

Tác giả Nguyễn Mai Thúy, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh trình bày tham luận tại hội thảo.

Đảng bộ tỉnh luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị gắn với công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, học viên cần được thực hiện tích cực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng Nguyễn Quang Úy trình bày tham luận.

Việc tổ chức hội thảo nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên mặt trận đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Trung tá Đặng Trường Giang, Phó Trưởng phòng An ninh chinh trị nội bộ, Công an tỉnh trình bày tham luận.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tác giả trình bày các tham luận nhằm làm rõ hơn nội dung, chủ đề hội thảo như: “Học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – yếu tố quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Công an Lào Cai bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch – một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới; Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo ở địa phương… và nghe một số ý kiến phản biện tại hội thảo.

Theo LCĐT

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 518
  • Trong tuần: 518
  • Tất cả: 181,459
Đăng nhập