Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản Số 10 - NQ/TU
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tỉnh Lào Cai
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-so-10-cua-btv-tinh-uy-ve-phat-trien-nong-nghiep.pdf