Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản Số 12 - NQ/TU
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong tình hình mới
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tỉnh Lào Cai
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-so-12-cua-tinh-uy-ve-hoc-tap-va-lam-theo-bac.pdf