Hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh
Số ký hiệu văn bản Số 04 - HD/UK
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng ủy Khối CQ - DN tỉnh
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Thị Minh
Tài liệu đính kèm huong-dan-hoc-tap-chuyen-de-toan-khoa-nhiem-ky-dai-hoi-xiii-cua-dang-duk-.pdf