Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh: Chủ động, sáng tạo tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lượt xem: 32
Sáng 12/1, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 12.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Đảng ủy Khối có 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong năm, kết nạp 221 đảng viên mới, đạt 110% so với kế hoạch giao. Toàn Đảng bộ hoàn thành trên 120% chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm, đảm bảo tiến độ theo mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang nhấn mạnh: Năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, thống nhất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở và các đoàn thể trong khối thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; lãnh đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của tỉnh.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được coi trọng. Công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được tăng cường, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị các cấp ủy Đảng trong khối cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra, Đảng bộ Khối chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cơ chế, chính sách, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để khắc phục khó khăn, hỗ trợ khôi phục sản xuất, phục hồi kinh tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy tối đa, hiệu quả các hình thức, biện pháp tuyên truyền, định hướng dư luận, thông tin chính xác, khách quan. Đảng ủy Khối tập trung nghiên cứu, đề xuất, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đồng thời nghiên cứu, đề xuất với tỉnh những vấn đề, khuyến nghị của các tổ chức đảng trực thuộc. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở để chi bộ, đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, hạt nhân lãnh đạo trong mỗi sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nghiên cứu các giải pháp căn cơ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên theo hướng “nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, kịp thời”. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng nắm chắc cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho tập thể, cá nhân.
Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 7/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “90 ngày lao động sáng tạo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991-1/10/2021).

Lan Hương
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 453
  • Trong tuần: 453
  • Tất cả: 181,394
Đăng nhập