Công tác kiểm tra, giám sát cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa
Lượt xem: 15
Sáng 11/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên

Báo cáo trình bày tại hội nghị đánh giá năm 2021, nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt, “Không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những bất cập, chồng chéo, sơ hở trong các quy định, cơ chế, chính sách. Công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức đảng và 272.512 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 28.925 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và 16.794 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3.463 đảng viên (tăng 7,3% đảng viên so với năm 2020). Việc xử lý, kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng vi phạm, đảm bảo phương châm, nguyên tắc, thủ tục, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, có lý, có tình, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Cấp ủy các cấp đã giám sát 38.671 tổ chức đảng, 124.960 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát 26.040 tổ chức đảng và 36.924 đảng viên.

Đối với tỉnh Lào Cai, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ do cấp ủy giao, đồng thời tích cực, chủ động triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Năm 2021, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 933 tổ chức (đạt 191% so với cùng kỳ) và 2.258 đảng viên (đạt 140% so với cùng kỳ). Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 23 tổ chức và 59 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 356 tổ chức đảng (bằng 141% so với cùng kỳ); kiểm tra tài chính đảng đối với 32 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 1.047 tổ chức đảng và 2.821 đảng viên. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 257 đảng viên. 

Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu đã phát biểu, làm rõ thêm những kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều chuyển biến mới, tích cực, đạt kết quả quan trọng. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng lên, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Năm 2022, đứng trước những khó khăn và thách thức, nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy chế, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng, nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

CTV

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 519
  • Trong tuần: 519
  • Tất cả: 181,460
Đăng nhập