STTTrích yếuNơi nhậnSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTệp đính kèm
1 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên Các chi, đảng bộ cơ sở Số 03 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Tải về
2 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 Các chi, đảng bộ cơ sở Số 04 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Tải về
3 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Các chi, đảng bộ cơ sở Số 05 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Tải về
4 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Các chi, đảng bộ cơ sở Số 06 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Tải về
5 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Các chi, đảng bộ cơ sở Số 07 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Tải về
6 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh Các chi, đảng bộ cơ sở Số 08 - NQ/ĐUK 20/10/2020 Tải về
7 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bên vững Các chi, đảng bộ cơ sở Số 09 - NQ/TU 27/08/2021 Tải về
8 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Các chi, đảng bộ cơ sở Số 10 - NQ/TU 26/08/2021 Tải về
9 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Các chi, đảng bộ cơ sở Số 11 - NQ/TU 27/08/2021 Tải về
10 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong tình hình mới Các chi, đảng bộ cơ sở Số 12 - NQ/TU 01/10/2021 Tải về
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 510
  • Trong tuần: 510
  • Tất cả: 181,451
Đăng nhập